• Telefon 33 17 10 00
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Badeparken 10, 3256 LARVIK
  • Leder Hildegunn Sørbø

For å kunne ivareta verdiene og drive forvaltning, drift og vedlikehold så effektivt som mulig, er det nødvendig ut i fra et ressursspørsmål å foreta prioriteringer.
Eiendom skal styre etter følgende rekkefølge:

  • Tiltak for å hindre fare for liv og helse
  • Tiltak for å oppfylle lover og forskrifter
  • Tiltak for å hindre kostnadskrevende følgeskader på bygningene, eiendommenes verdiforringelse
  • Investeringer for å høyne kvalitet på eiendomsmassen
Til toppen