• Telefon 33 17 10 00
  • E-post Send e-post
  • Besøksadresse Feyers gate 7, 3255 LARVIK
  • Leder Hilde Bøkestad

Areal og teknikk skal bidra til oppnåelse av vedtatte mål gjennom etablering av dialogarenaer, tilpassede tjenester for å legge til rette for nærings- og befolkningsvekst og gjennom gode planer for en fremtidsrettet utvikling.

Like viktig som å være en samfunnsutvikler er vår rolle innenfor samfunnssikkerhet. Å ivareta befolkningens trygghetsfølelse og å sikre kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner omfattes av begrepet samfunnssikkerhet. Areal og teknikk er myndighetsutøver i en rekke sammenhenger og har på mange områder myndighet til å fastsette påbud og forbud eller gi tillatelser, tilskudd og bevillinger.

Areal og teknikk har sitt samvirke med politisk nivå gjennom Planutvalg, Viltnemnda og Miljø- og teknikk komiteen.

Til toppen