Kunngjøringer uke 9/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Lærer i tegnspråk
 • Sykepleiere
 • Sykepleier/vernepleier, natt
 • Sommervikarer, hjemmetjenester
 • Sommervikarer, sykehjem

ROM for påfyll - våren 2019

Er du pårørende/berørt til en som har det vanskelig psykisk eller i forhold til rusmidler? Velkommen til ROM 5/2, 5/3, 2/4 og 7/5!

ROM er et likeverdig dialogmøte mellom pårørende, berørte, foreldre og fagpersoner. Hvert møte har sitt tema og skal være et ROM for erfaringsdeling, ny kunnskap, læring, påfyll og endring. Det er gratis å delta.

Du får en bekreftelse på at du slettes ikke er alene her i denne verden, og det beste er at fagfolk lærer av erfaringene man deler. Deltaker på ROM

 • Tirsdag 5. februar: Skyld og skam
 • Tirsdag 5. mars: Når krisen rammer
 • Tirsdag 2. april: Høytid og ferier
 • Tirsdag 7. mai: De sammensatte følelsene

Tid: kl. 18.00 - 20.30. Enkel bevertning fra kl. 17.30.

Sted: Badeparken 10, Larvik

Påmelding og spørsmål til Sissel Egenberg

 • E-post sissel.egenberg@larvik.kommune.no
 • Telefon 98231304

ROM arrangeres av virksomhet psykisk helse og avhengighet, Larvik kommune.

Møteplass har byttet navn til ROM: R = Respekt og romslighet O = Omsorg M = Medvirkning og muligheter.

ROM for påfyll - våren 2019

Tilskudd til lag og foreninger

Søknadsfrist: 15. mars 2019

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2019.

Søknad fremmes på digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Søk tilskudd nå

Spørsmål angående tilskudd til idrett- og friluftslivsforeninger rettes til avdeling Idrett og friluftsliv v/ Andreas Skogstad

 • E-post andreas.skogstad@larvik.kommune.no

Spørsmål om tilskudd til foreninger innen kunst- og kulturfeltet rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg

 • E-post silje.stromberg@larvik.kommune.no
 • Telefon 98231947

Tilskudd til lag og foreninger

Påmelding borgertog 17. mai Larvik sentrum

Påmeldingsfrist: 8. april 2019

17. mai-komiteen i Larvik sentrum oppfordrer alle kommunens lag, foreninger, organisasjoner, korps og andre interesserte, til å delta i årets borgertog!

Borgertoget går fra Larvik torg til Festplassen i Bøkeskogen med oppmøte på torget kl. 17.00.

Påmelding i e-post som sendes til silje.stromberg@larvik.kommune.no.

Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger:

 • Navn på deltaker (forening/organisasjon/korps).
 • Informasjon om eventuelt jubileum i 2019.
 • Tekst som ønskes annonsert av konferansieren ved togets ankomst Bøkeskogen.

Spørsmål kan rettes til Kulturavdelingen v/ Silje Strømberg

 • E-post silje.stromberg@larvik.kommune.no
 • Telefon 98231947

Velkommen som deltaker i årets borgertog i Larvik sentrum!

Påmelding borgertog 17. mai Larvik sentrum

Tilskudd til aktiviteter i tidligere Lardal kommune – 2019

Kommunestyret har bevilget en tilskuddspott på 600 000 kroner i 2019 som skal fordeles med tilskudd til aktivitetstiltak i tidligere Lardal kommune.

Søknad kan fremmes fra nå og fram til 1. september 2019. Tildelingen foretas fortløpende og utbetales straks etter tildeling.

Søk tilskudd nå

Hvem kan søke?

Alle lag og foreninger samt FAU i tidligere Lardal kommune kan søke. Det er krav om å være registrert med organisasjonsnummer.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Alle slags åpne aktivitetstilbud som kan skape sosiale møteplasser og bidra til inkludering, egenaktivitet og deltakelse, kan utløse tilskudd. Det kan søkes tilskudd til allmennyttige lavterskelaktiviteter som er åpne og tilgjengelige for alle. Materiell, utstyr eller annet som er nødvendige for å kunne tilrettelegge for den aktuelle aktiviteten.

Søk om tilskudd til aktiviteter i tidligere Lardal kommune

Åpne møter uke 10/2019

Planutvalget

Tirsdag 5. mars kl. 12.00 - 16.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Fremmøte for befaring kl. 08.45 i Romberggata 4.

 • 09.05 Hytte C-201 ved Rakke
 • 09.25 Streterestranda 45
 • 09.45 Brunvallveien 2
 • 10.15 Nevlungveien 38
 • 10.40 Kløvertunet (plansak)
 • 11.10 Denja (plansak)

Eldrerådet

Tirsdag 5. mars kl. 13.00 - 15.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.

Råd for funksjonshemmede

Tirsdag 5. mars kl. 17.30 - 20.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.

Innvandreråd

Tirsdag 5. mars kl. 18.00 - 20.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Helse- og omsorgskomiteen

Onsdag 6. mars kl. 17.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Miljø- og teknikkomiteen

Onsdag 6. mars kl. 17.30 - 20.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.

Kultur- og oppvekstkomiteen

Onsdag 6. mars kl. 18.00 - 20.00 i møterom Tjølling, Romberggata 4.

Klagenemda

Fredag 8. mars kl. 10.00 - 12.00 i møterom Torstrand, Feyers gate 7.

publisert 27.02.2019

Til toppen