Kunngjøringer uke 6/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Sykepleiere
 • Pedagogisk leder
 • Driftstilskudd fysioterapeut

Nærmiljøtilskudd

Larvik kommune har to ordninger for nærmiljøtilskudd:

Tilskudd til nærmiljøaktivitet

Ordningen med tilskudd til nærmiljøaktivitet har som mål å stimulere til åpne, tilgjengelige og allmennyttige lavterskelaktiviteter, i regi av frivillige aktører utenfor organiserte lag og foreninger. Det kan søkes om et tilskudd på inntil 5000 kroner, til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for å kunne tilrettelegge for en konkret nærmiljøaktivitet.

Søknadsfrist: 15. mars og 1. september

Tilskudd til nærmiljøanlegg

Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke om tilskudd til nærmiljøanlegg, nærmere bestemt "mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder". Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til 10 000 kroner per prosjekt. Tilskudd kan gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse.

Søknadsfrist: 15. mars

Søknad fremmes i digitalt skjema. Retningslinjer for tildeling og annen relevant informasjon.

Ordningene med nærmiljøtilskudd administreres av virksomhet Kultur, idrett og fritid.

Kontaktperson for tilskudd til nærmiljøaktivitet:

 • Silje Strømberg
 • E-post silje.stromberg@larvik.kommune.no
 • Telefon 98 23 19 47
Søk tilskudd til nærmiljøaktivitet

Kontaktperson for tilskudd til nærmiljøanlegg:

 • Andreas Skogstad
 • E-post andreas.skogstad@larvik.kommune.no
Søk tilskudd til nærmiljøanlegg

Åpne møter uke 7/2019

Valgkomiteen holder møte mandag 11. februar kl. 16.00 - 16.30 i møterom Larvik, Romberggata 4.

Planutvalget holder møte tirsdag 12. februar kl. 10.30 - 16.30 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Fremmøte befaringer kl. 08.45 i Romberggata 4.

 • 09.05 Helgeroveien 224
 • 09.35 Villa Solhaug adresse Sophus Buggesvei 24
 • 09.50 Bergheimveien 6

Kommunestyret holder møte onsdag 13. februar kl. 09.00 - 16.00 på Sliperiet, Hammergata 15.

Havnestyret holder møte onsdag 13 februar kl. 16.30 - 18.30 på Havnekontoret, Havnegata 5.

publisert 07.02.2019

Til toppen