Kunngjøringer uke 5/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Ergoterapeut
 • Miljøarbeider, helgestillinger
 • Sommerjobber, Larvik legevakt

Oppmelding privatisteksamen

Larvik læringssenter, avd. voksenopplæring

Voksne som oppfyller vilkårene i opplæringslovens § 4A - 1 har rett til grunnskoleopplæring eller til å ta grunnskolefag som privatist.

Frist for å søke om privatisteksamen er 15. februar 2020.

Ta kontakt med avdelingsleder ved avd. voksenopplæring Ingeborg Kulseng på telefon 98253299.

Treningsgrupper Presteløkka rehabilitering våren 2020

Søknad/påmelding frist 6. februar 2020

Les mer her

Vedtatte reguleringsplaner

Larvik kommunestyre vedtok i møte 11.12.2019 følgende reguleringsplaner med bestemmelser:

 • ArkivsakID 18/14576 Detaljert reguleringsplan for Brunvall gård gbnr 4118/1
 • ArkivsakID 18/276 Detaljert reguleringsplan for Kverken gbnr 2008/16 m.fl.

Les mer her

Åpne møter uke 6/2020 

Tirsdag 4. februar

Planutvalget kl. 12.15-16.00 på møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Befaringer:

 • 09.10 Doktorveien 2
 • 09.30 Skaubakken 4
 • 09.50 Kong Fredrik V’s gate 10
 • 10.25 Torpesvingen 46
 • 10.40 Torpeveien 114
 • 11.15 Malerød Søndre (plansak)
 • 11.45 Lunsj m/ orientering om stengsler i strandsonen

Kontrollutvalget kl. 12.00-15.00 på møterom Tjølling, Romberggata 4.

Onsdag 5. februar

Formannskapet kl. 17.00-21.00 på møterom Sentrum, Feyers gate 7.

publisert 30.01.2020 

Til toppen