Kunngjøringer uke 48/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Sykepleiere
  • Byggesaksbehandlere

Høring - Risøyhavna i Stavern

Frist for uttalelse: 24. januar 2019

Detaljert reguleringsplan for Risøyhavna i Stavern er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 19.11.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/118 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Åpne møter uke 49/2019   

Onsdag 4. desember

  • Administrasjonsutvalget kl. 16.00-17.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.
  • Formannskapet kl. 17.00-21.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

publisert 02.12.2019 

Til toppen