Kunngjøringer uke 48/2018

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Vernepleier
  • Sykepleiere
  • Sykepleier/vernepleier

Høring - Bokeløkka vest

Frist for uttalelse: 18. januar 2019.

Detaljert reguleringsplan for Bokeløkka vest er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 20.11.2018 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID ArkivsakID 18/1024 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Åpne møter uke 49/2018

Kontrollutvalget for alkoholomsetning holder møte tirsdag 4. desember kl. 10.00 - 12.30 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Kontrollutvalget i Larvik kommune holder møte tirsdag 4. desember kl. 18.00 - 20.00 i møterom Tjølling, Romberggata 4.

publisert 28. november 2018

Til toppen