Kunngjøringer uke 46/2018

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Musikkterapeut
  • Byggesaksbehandler

Tilskudd fra Bufdir 2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser ut tilskuddsordningene "Inkludering av barn i lavinntektsfamilier" og "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser" med frist 10. desember 2018.

For begge ordningene gjelder: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Søknadsfrist for 2019 er 10. desember 2018.

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.

Temakvelder

Åpne møter uke 47/2018

Planutvalget holder møte tirsdag 20. november kl. 10.30 - 15.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Fremmøte for befaring i Romberggata 4 kl. 08.45.

  • kl. 09.10 Torpesvingen 46
  • kl. 09.45 Bokeløkka vest (plansak)

Eldrerådet holder møte tirsdag 20. november kl. 12.00 - 14.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.

Råd for funksjonshemmede holder møte tirsdag 20. november kl. 17.30 - 20.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.

Innvandreråd holder møte tirsdag 20. november kl. 18.00 -20.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Helse- og omsorgskomiteen holder møte

  • Onsdag 21. november kl. 16.30 - 17.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7, i forkant av komitemøtet kl. 17.00, for å orientere om sak «Utvikling av nye sykehjemsplasser, Larvik medisinske senter og omsorgsboliger med heldøgns bemanning – vedlegg til rådmannens forslag til strategidokument». På grunn av sakens omfang og kompleksitet er alle kommunestyrets medlemmer invitert til å delta.
  • Onsdag 21. november kl. 17.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Kultur- og oppvekstkomiteen holder møte onsdag 21. november kl. 17.30 - 21.00 i OBS! Newtonrommet, Øya 6, 2. etg.

Miljø- og teknikkomiteen holder møte onsdag 21. november kl. 17.30 - 21.30 i møterom Larvik, Romberggata 4.

publisert 15. november 2018

Til toppen