Kunngjøringer uke 42/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Sykepleiere
Jobbe hos oss

Innsamling av hageavfall

Hageavfallet blir hentet i uke 43 (21. oktober - 25. oktober) på den ordinære tømmedagen som for det øvrige husholdningsavfallet. Hageavfallet hentes med egen bil etter ordinær tømming. Ordningen omfatter alle fastboende med kommunal renovasjon.

NB! Sekker for bruk til innsamling av plastemballasje skal ikke brukes til hageavfall! Det oppfordres til å bunte sammen eller bruke papirsekker.

Vi har et parti med papirsekker som vi deler ut gratis så langt beholdningen rekker. Det er max 2 stk. papirsekker per abonnent. Papirsekkene kan hentes på Servicetorget i Feyers gate 7 og Ringveien 16.

Hva er hageavfall?

Kvist, røtter, løv og bark

Hvordan skal hageavfallet samles sammen?

Kvist kuttes i max 1,5 meters lengder og buntes sammen. Røtter og løv samles i sekker.

Hvor mye hageavfall kan leveres?

  • Max 25 kg per enhet
  • Max 10 sekker/bunter per abonnent

Hvor skal hageavfallet settes fram?

Settes lett synlig ved veien før kl. 06.00 på ordinær tømmedag

Renovatøren tar ikke med

Annet avfall enn hageavfall

Høring - Anvikstranda camping, gbnr. 4123/1 m.fl.

Frist for uttalelse: 29. november 2019

Detaljert reguleringsplan for Anvikstranda camping, gbnr. 4123/1 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 08.10.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/22022 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Åpne møter uke 43/2019 

Tirsdag 22. oktober

Kontrollutvalget for alkoholomsetning kl. 18.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Onsdag 23. oktober

Konstituerende kommunestyre kl. 17.00 - 21.00 på Sliperiet, Hammergata 15.

publisert 16.10.2019

Til toppen