Kunngjøringer uke 42/2018

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Sykepleiere/vernepleiere, natt
  • Familiekoordinatorer, NAV
  • Helsesekretær, 40% stilling

Nye henteuker for avfall i gamle Lardal

  • Restavfall – som vanlig i uke 42. Deretter i uke 43, 46, 49 og 52.
  • Papir/papp – hentes neste gang i uke 45. Deretter i uke 48 og 51.

Les hele nyheten her.

Reviderte bestemmelser

Kunngjøring av reviderte bestemmelser til Kommuneplanens arealdel og Kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by vedtatt 13.09.2017.

Bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel (unntatt § 3-4 pkt. 1b), Kommunedelplanene for Larvik by og Stavern by ble egengodkjent av Kommunestyret den 13.09.2017 jf. sak 113/17.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages jf. Plan- og bygningslovens §§ 11-6.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet godkjente bestemmelse § 3-4 Næringsbebbyggelse pkt. 1b den 05.09.2018.

Departementets vedtak kan ikke påklages jf. Plan- og bygningslovens §§ 11-16.

TV-aksjonen NRK 2018

TV-aksjonen NRK 2018 søndag 21. oktober går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Pengene som samles inn skal skape 700 000 møter mellom mennesker. Ta vel imot bøssebærerne som tar både kontant og Vipps! Meld deg som bøssebærer på blimed.no. Se oppmøtesteder og tider o.l.

Åpne møter uke 43/2018 

22. - 28. oktober

Tirsdag 23. oktober

Havnestyret holder møte tirsdag 23. oktober kl. 16.30 - 18.30 på Havnekontoret, Havnegata 5, 3263 Larvik.

Onsdag 24. oktober

Obs sted! Kommunestyret holder møte onsdag 24. oktober kl. 09.00 - 16.00 i Huldrehallen, Lågaveien, 3275 Svarstad.

publisert 17. oktober 2018

Til toppen