Kunngjøringer uke 41/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Avdelingsleder
  • Sykepleier/vernepleier

Åpne møter uke 41/2021 

Planutvalget

Tirsdag 19. oktober kl. 12.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4

Befaringer:

  • 09.00 Frammøte Feyers gate 7
  • 09.15 Manvikveien 457
  • 09.40 Rakke Hytte C 222
  • 10.15 Vebergs gate 4
  • 10.45 Mesterfjellveien 40
  • 12.00 Møtet starter

Workshop byutviklingsprogram med formannskapet og ungdomsrådet

Onsdag 20. oktober kl. 17.00-19.30 i møterom Sentrum, Feyers gate 7

Ungdomsrådet

Program:

Kort presentasjon av foreløpige arbeider (Bygninger - Byrom - Aktivitet).

Enkle øvelser i grupper for å erfare hvordan byutviklingsprogrammet kan prioritere prosjekter, basert på ulike forutsetninger.

Rask gjennomgang av gruppeoppgavene i plenum.

Samtale om hvordan byutviklingsprogrammet best kan fungere som et styringsverktøy for fremtidige satsinger og mulige investeringer.

Hva mener du vil gi Larvik By mer byliv og økt attraktivitet, basert på KDP Larvik By og Sentrum Strategien, Kulturplanen og Næringsplanen?

I hvilken rekkefølge skal vi prioritere og hva bør vektlegges? Vi vil gjerne høre deres innspill underveis i arbeidene.

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering

Temamøte torsdag 21. oktober kl. 09.00-17.00 på Festiviteten, Storgata 33

publisert 14.10.2021 

Til toppen