Kunngjøringer uke 33/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

VIKTIG INFORMASJON

Tilskudd til byjubileumsprosjekter: Ny ordning med søknadsfrist 15. september.
Søk her

Spillemidler 2021 til idrettsanlegg, nærmiljø- og friluftsanlegg, samt kulturhus
Søknad sendes inn elektronisk på følgende nettadresse: www.anleggsregisteret.no.

Søknadsfrist for å opprette søknad er 1. september 2020. Vedlegg kan ettersendes.

Søknader om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2021-2024:
frist 1.september

I henhold til vedtak i kommunestyresak 150/10 skal følgende søknader om tilskudd behandles politisk og vurderes samlet én gang per år, i forbindelse med budsjettbehandlingen:

  1. Søknader som faller utenfor eksisterende kommunale tilskuddsordninger
  2. Engangssøknader om beløp over kr. 100.000,-.
  3. Søknader som vil få økonomiske konsekvenser for kommunen over flere år
  4. Søknader om kommunalt investeringstilskudd til idrettsanlegg, og ekstraordinære idrettssøknader

Søknad i form av prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan, sendes innen 1. september til: postmottak@larvik.kommune.no / Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Vennligst merk søknaden med «Arkivsak-ID 20/5987: Søknad om tilskudd til behandling i forbindelse med Strategidokument 2021-2024».

LEDIGE STILLINGER

  • Prosjektleder
  • Sykepleiere
  • Fastlege, 0-hjemmel
  • Miljøterapeut
  • Feiersvenn
  • Kulturskolelærer sang

Les mer om stillingene her.

 

Til toppen