Kunngjøringer uke 27/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Kommunepsykolog
  • Helsesykepleier

Høring - Dolvenhøyda 2

Frist for uttalelse: 30. august 2019

Detaljert reguleringsplan for Dolvenhøyda 2 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 25.06.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte område med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslaget sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 18/21949 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

publisert 04.07.2019

Til toppen