Kunngjøringer uke 26/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Viktig informasjon 

Vedtatte kommuneplaner

Kommunestyret sluttebehandlet i møtet 15 juni 2022 følgende planer:

Se https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom for mer informasjon

Planer til høring 

 • ArkivsakID 19/9682 Detaljert reguleringsplan for gang- og sykkelvei Sandtra-Hem, fv. 303, gbnr. 5057/3 m.fl. er lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 2. september 2022.

Se www.larvik.kommune.no/plan-bygg-brann-og-eiendom for mer informasjon

Godkjente endringer av reguleringsplaner

Planutvalget godkjente i møte 21. juni 2022 følgende mindre endringer av detaljerte reguleringsplaner etter PBL § 12–14 

Se www.larvik.kommune.no/plan-bygg-brann-og-eiendom for mer informasjon

Kjerringvikveien er nattestengt denne uken

Veien holdes stengt fra kl. 18:00 til 06:00 til og med fredag morgen.

Les mer og avstengingen av Kjerringvikveien her

Sommerprogrammet til Frisklivssentralen

Frisklivssentralen holder åpent for deltakere gjennom hele sommeren. 

Se sommerprogrammet her

Vil du delta på Kulturnatt 2022?

Er du artist eller kunstner – eller er dere et lag eller forening som vil være med på Kulturnatt lørdag 12. november? Meld din interesse nå!

Les mer om Kulturnatt 2022 her

Ledige stillinger

 • Sykepleier
 • Helsesykepleier
 • SFO-medarbeider
 • Fastleger
 • ALIS-leger
 • Fagoverlege
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Sykepleier
 • Sykepleier/vernepleier
 • Helsefagarbeider
 • Feier
 • Rådgiver renovasjon

Publisert 30. juni 2022.

Til toppen