Kunngjøringer uke 21/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter

Søknadsfrist 1. juni

Les mer og søk her

Åpne møter uke 22/2021  

Tirsdag 1. juni

Kontrollutvalget kl. 12.00-15.00 i møterom Tjølling, Romberggata 4

Eldrerådet digitalt møte kl. 13.00-15.00

Ungdomsråd digitalt møte kl. 17.00-19.00

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne digitalt møte kl. 17.30-19.30

AVLYST Innvandrerråd kl. 18.00-20.00

Onsdag 2. juni

Planutvalget digitalt møte kl. 12.30-16.00

Befaringer:

  • 09.00 Frammøte Hyttesone K 506, Wåle
  • 09.30 Rakkeveien 122
  • 10.15 Sikatomta
  • 10.50 Nansetgata 95 (plansak)

Ved befaringene anbefales det å holde 2 meters avstand og bruk av munnbind.

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift digitalt møte kl. 12.00-20.00

Utvalg for klagesaker kl. 14.00-15.30 i møterom Tjølling, Romberggata 4

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring digitalt møte kl. 17.00-20.00

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring digitalt møte kl. 17.00-21.00

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering digitalt møte kl. 17.00-21.00

publisert 27.05.2021 

Til toppen