Kunngjøringer uke 21/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Kulturskolelærer, piano
  • Servicemedarbeider

Renovasjon

Ordinær tømmedag torsdag 30. mai får ny tømmedag onsdag 29. mai.

Min renovasjon (app)

Høring

Frist for uttalelse: 25. juni 2019

Reguleringsplan for Reidar Teigens vei 10 og 12 ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2018. Det ble varslet oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 02.11.2015.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 er fremforhandlet utkast til avtale lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Utbyggingsavtale Reidar Teigens vei 10 og 12 med vedlegg

Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til utbyggingsavtalen sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID 19/4774 til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Åpne møter uke 22/2019

Tirsdag 28. mai

Kontrollutvalget for alkoholomsetning kl. 18.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Viltnemda kl. 18.30 - 21.00 på Landbrukskontoret, Feyers gate 7.

Onsdag 29. mai

Formannskapet kl. 17.00 -20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Valgstyret kl. 15.30 - 17.00 i møterom Sentrum , Feyers gate 7.

publisert 22.05.2019

Til toppen