Kunngjøringer uke 19/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Lærerstillinger
 • Sykepleiere i sykehjem
 • Sykepleiere i hjemmetjenesten
 • Fagarbeidere Eiendom og teknisk drift
 • Vikarlege Larvik helsehus

Frigjørings- og Veteranenes dag 8. mai

Markeringer/kransenedleggelser

Åpne møter uke 20/2020 

Kommunestyret onsdag 13. mai kl. 09.00. Videomøte.

 • 020/20 Godkjenning av møteprotokoll
 • 021/20 Private veier - Drift og vedlikehold
 • 022/20 GS-vei Sandtra - Hem, fv. 303 Tjøllingveien - økonomiske avklaringer
 • 023/20 PRAKSIS VED PÅLEGG OM LEGGING AV STIKKLEDNINGER FOR AVLØP.
 • 024/20 SOGN GJENVINNINGSSTASJON – FINANSIERING AV OPPGRADERING.
 • 025/20 Kommuneplanens samfunnsdel
 • 026/20 Thor Heyerdahl Instituttet - råde- og disposisjonsrett over tidligere bevilgede fondsmidler
 • 027/20 Detaljert reguleringsplan for Yttersøveien 21, gbnr.2005/1 og 2005/761. Sluttbehandling.
 • 028/20 Kirker og kulturbygg. Disponering av vedlikeholdsfond 2019
 • 029/20 Lokal forskrift - folkevalgtes godtgjøring
 • 030/20 Rammevilkår Larvik byjubileum 2021
 • 031/20 Selskapsavtale Vestfold og Telemark kommunerevisjon IKS
 • 032/20 Valg - felleslegat for undervisning i Larvik kommune
 • 033/20 Gjenbevilgning investeringsprosjekter 2019 - 2020
 • 034/20 Omdisponering av dyrkbar jord
 • 035/20 Kommunal planstrategi - oppstartsak
 • 036/20 Forvaltningsrevisjon - selskapskontroll - iFokus AS
 • 037/20 Delegasjon av vigselsmyndighet til nyansatte ved kommuneadvokatkontoret
 • 038/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 og plan for eierskapskontroll 2020-2023 - Larvik kommune
 • 039/20 Behandling av klage - Detaljert reguleringsplan for Bokeløkka vest, gbnr. 4044/3 m.fl.
 • 040/20 Årsregnskap 2019 for Larvik kommune
 • 041/20 Kulturhuset Bølgen - vedtektsendringer
 • 042/20 Valg - Kulturhuset Bølgen KF - mellomvalg
 • 043/20 Kulturhuset Bølgen - Årsrapport og årsregnskap 2019
 • 044/20 Årsregnskap 2019 - Larvik havn
 • 045/20 1. kvartalsrapport 2020 - Larvik Havn
 • 046/20 Årsrapport Primæroppgavefondet 2019
 • 047/20 1. kvartalsrapport 2020 Primæroppgavefondet
 • 048/20 Årsrapport 2019
 • 049/20 1. kvartalsrapport 2020
 • 050/20 Fyrverkeri - vurdering av lokalt totalforbud
 • 051/20 Medlemskap i Transparency International
 • 052/20 Innmeldt spørsmål 13.5.2020 - Mølen
 • 053/20 Innmeldt spørsmål 13.5.2020 - Salting i nærheten av Kjoseeika
 • 054/20 Meldinger 25.3.2020
 • 055/20 Meldinger 13.5.2020

publisert 08.05.2020

Til toppen