Kunngjøringer uke 18/2019

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Ferievikarer, KMT

Åpent møte om demens

Fredag 10. mai kl. 13.00 - 15.30 inviterer vi til åpent møte om demens på Villa Kveldsol, Tjøllingvollen. Påmeldingsfrist: 9. mai.

Villa Kveldsol, Håkestadveien 7, 3280 Tjodalyng (Google maps)

Vi ønsker å nå ut med informasjon og kunnskap om demenssykdommer og presentere kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende.

"Hva er demens, og hvorfor er det viktig med diagnose?"

Fastlege Arne Bredvei og ergoterapeut Joan Hagerup fra hukommelsesteamet vil holde foredraget "Hva er demens, og hvorfor er det viktig med diagnose?"

Det er mulighet for en prat, informasjon og svar på spørsmål fra kommunens fagpersonell innen områdene: 

  • Kommunelege
  • Demenskoordinator
  • Hukommelsesteam
  • Pårørendeskole
  • Dagaktivitetstilbud
  • Tjenestekontor
  • Velferdsteknologi

Påmelding senest 9. mai

Enkel servering. Kaffe og te, samt noe å bite i.

Høring og offentlig ettersyn

er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 23.04.2019 forslag til reguleringsplan for ovennevnte områder med tilhørende bestemmelser.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen. Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7.

Merknader til planforslagene sendes inn via digitalt skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Åpne møter uke 19/2019

Eldrerådet

Tirsdag 7. mai kl. 13.00 - 15.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.

Råd for funksjonshemmede

Tirsdag 7. mai kl. 17.30 - 20.00 i møterom Larvik, Romberggata 4. 

Innvandrerråd

Tirsdag 7. mai kl. 18.00 - 20.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Kontrollutvalget

Tirsdag 7. mai kl. 18.00 - 20.00 i møterom Tjølling, Romberggata 4.

Kultur- og oppvekstkomiteen

Onsdag 8. mai kl. 16.30 - 21.00 på Mesterfjellet skole.

Helse- og omsorgskomiteen

Onsdag 8. mai kl. 17.00 - 20.00 i møterom Sentrum, Feyers gate 7.

Miljø- og teknikkomiteen

Onsdag 8. mai kl. 17.30 - 20.00 i møterom Larvik, Romberggata 4.

publisert 02.05.2019

Til toppen