Kunngjøringer uke 16/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Lærere
  • Fastlege, sommervikar
  • Konsulent/fagrådgiver landbruk
  • Grunnarbeider

Høring - Nordlyløkka på Gloppe/Østre Halsen

Detaljert reguleringsplan. Frist 4. juni 2021.

Les mer og send merknader her

Høring - Stolpestad camping gbnr 4123/2 og 4123/76

Detaljert reguleringsplan. Frist: 4. juni 2021.

Les mer og send merknader her

Åpne møter uke 17/2021   

Tirsdag 27. april

Kontrollutvalget digitalt møte kl. 12.00-16.00

Eldrerådet digitalt møte kl. 13.00-15.00

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne digitalt møte kl. 17.30-19.30

Ungdomsråd kl. 17.00-20.00 i Bølgen Kulturhus, Galleriet, Hammergata 15

Innvandrerråd kl. 18.00-20.00 i møterom Brunlanes, Romberggata 4

Onsdag 28. april

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring kl. 17.00-21.00 i Bølgen Kulturhus, Galleriet, Hammergata 15

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift digitalt møte kl. 17.00-20.00

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring kl. 17.00-20.00 i Bølgen Kulturhus, storsalen, Hammergata 15

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering kl. 17.00-21.00 i Bølgen Kulturhus, Blåboksen, Hammergata 15

publisert 21.04.2021 

Til toppen