Kunngjøringer uke 13/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter uke 14/2022 

 

Planutvalget

Planutvalget avholder møte tirsdag 5. april kl. 12.30, Møterom Brunlanes, Romberggata 4.

Kl. 09.00 Frammøte Romberggata 4 
Kl. 09.10 Øvre Bøkeligate 45
Kl. 09.30 Øvre Fritzøegate 31
kl. 10.00  Blåbakken 16
kl. 10.25 Helgeroveien 674
Kl. 10.45 Helgeroveien 211 (Gumserød)
Kl. 11.25 Helgeroveien 102 (Fredtun)
Kl. 12.30 Møtet starter

Viktig informasjon 

Godkjent reguleringsplan

Larvik kommunestyre vedtok i møte 23.03.2022 følgende reguleringsplaner m/bestemmelser:

  • ArkivsakID 18/1117 Detaljert reguleringsplan for Storefjellhagen, gbnr. 3020/886 m.fl.
  • ArkivsakID 18/19488 Detaljert reguleringsplan for Borgejordet, gbnr. 2011/4 m.fl.
  • ArkivsakID 19/3393 Detaljert reguleringsplan for Omlidstranda, gbnr. 4086/1 m.fl. 
  • ArkivsakID 20/5212 Endring av reguleringsplan for Hedrum pukkverk, gbnr. 2029/1 m.fl.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark  innen 4 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/ eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Ledige stillinger

  • Helsefagarbeidere
  • Kontaktperson/saksbehandler
  • Konsulent/rådgiver
  • Veiledere NAV
  • Sykepleiere/medisinstudenter
  • Miljøterapeut

publisert 30.03.2022 

Til toppen