Kunngjøringer uke 1/2020

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

 • Rådgiver vikariat i virksomhet Næring og ressursforvaltning frist 12/1
 • Økonomirådgiver i økonomiavdelingen frist 13/1
 • Legevaktslege hos Larvik legevakt frist 19/1
 • Medisinskfaglig overlege hos Larvik legevakt frist 19/1

Innsamling av juletrær 2020

Juletrær kan leveres i perioden 2. januar til 31. januar.

Det vil bli satt opp skilt på de forskjellige stedene.

Tjølling

 • Ula - ved nedgravde containere
 • Kjerringvik - ved offentlig parkeringsplass "Evenstøkke"
 • Tingveien/Limveien – ved lekeplass
 • Rekkeviksbukta
 • Flatstrand
 • Valby - ved Hagemaskiner Larvik AS

Hedrum

 • Nanset, ved Rema 1000
 • Hovland, ved Coop Extra
 • Verningen - innsiden av porten til Sporty

Stavern

 • Risøyveien - Parkeringsplass vis-a-vis Coop Extra
 • Auserød - ved den gamle lekeplassen
 • Solstad barnehage

Brunlanes

 • Tveteneåsen – parkeringsplass ved rundkjøring
 • Nevlunghavn – ved parkeringsplass Omrestranda
 • Helgeroa - i krysset Krabbegata/Krabbesvingen
 • Amundrødveien, Helgeroa – ved lekeplass

Larvik

 • Tagtvedt, Gunnar Reiss-Andersensgate 3
 • Byskogen - ved Tagtvedt/Grensen
 • Kristian Fredriksvei/Utsiktsveien
 • Krysset Sverresgate/Badeparken
 • Hoffsgate – ved Hausane
 • Torstrand torg - ved parken
 • Torstrand - ved parken bak MTU
 • Langestrand - ved Tørken
 • Høysteinane – ved lekeplass

Kvelde

 • Ved Spar

Svarstad

 • Ved porten til Sogn gjenbruksstasjon

Innspill til småbåthavner

Frist for å sende innspill: 31. januar.

Det åpnes for å komme med innspill til nye og/eller utvidelse av eksisterende småbåthavner i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel 2020-2032, kommunedelplan for Stavern by 2020-2032 og kommunedelplan for Larvik by 2020-2032, jfr. Kommunestyrevedtak 11.12.2019 sak KST- 241/19. Les hele saken her. 

publisert 31.12.2019 

Til toppen