Kunngjøringer 8. juni 2018

Innhold

Les alle kunngjøringene her.

Høring - Husebyhagen

Detaljert reguleringsplan for Husebyhagen, del av gbnr. 1032/20, er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Frist for innsendelse av merknader: 3. august 2018.

Se egen artikkel.

Ledige stillinger

  • Lærere
  • Assistenter, skole
  • Vernepleier
  • Miljøarbeider
  • Sykepleiere
  • Sykepleier/vernepleier

Åpne møter

Se egen artikkel.

Til toppen