Kunngjøringer 23. mars 2018

Innhold

Les alle kunngjøringene her.

Har du litt tid til overs du vil bruke på noe meningsfylt?

Noen småbarnsfamilier opplever å ha en strevsom hverdag. Våre frivillige bidrar med å gjøre hverdagen litt lettere i en familie 2 - 4 timer i uka. Har du litt tid? Kurs for nye frivillige starter opp nå!

 • Tirsdag 3. april kl. 18.00 - 20.00
 • Sted: Fagerli Familiesenter, Kremleveien 5

Ønsker du å være med eller ønsker du å vite mer, så ta kontakt med oss:

 • Linn Hege Nordkvelde telefon 93 09 76 50
 • Elisabeth Evensen telefon 98 23 17 80

Se egen aktuelt-sak.

Åpningstider i kommunale svømmehaller i påsken

Siste søndagsåpent for denne gang i Farrishallen er søndag 25. mars. Vi starter opp igjen med søndagsåpent i Farrishallen søndag 4. november.

Både Kvelde svømmehall og Farrishallens svømmedel er stengt fra 29. mars til og med mandag 2. april.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – nye bestemmelser

"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" ble vedtatt av Kommunestyret 14. februar 2018. Bestemmelsene gjelder fra nå for Larvik kommune.

Standard abonnementsvilkår er leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenester, stiller for tilknytning til bruk av offentlige vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.

Bestemmelsene stiller også krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet.

Tidligere "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" 1. utgave 2008 (vedtatt av Kommunestyret i Larvik 17. juni 2009) er opphevet.

Nye bestemmelser (Administrative bestemmelser – del 1 og tillegg). Hele regelverket er tilgjengelig for gjennomsyn på Larvik kommunes servicestorg i Larvik og Svarstad.

Renovasjon

Husk at avfallet blir hentet andre dager enn vanlig i påsken! 

Vi gjør oppmerksom på at det er ulik hentedag for avfallshenting i Lardal og i tidligere Larvik.

Tidligere Larvik. Ordinær tømmedag  = Ny tømmedag.

 • Mandag 26. mars = Mørdag 24. mars
 • Tirsdag 27. mars = Mandag 26. mars
 • Onsdag 28. mars = Mandag 26.mars
 • Torsdag 29. mars = Tirsdag 27. mars
 • Fredag 30. mars = Onsdag 28.mars
 • Mandag 2. april = Tirsdag 3. april

Tidligere Lardal. Ordinær tømmedag = Ny tømmedag.

 • Tirsdag 27. mars = Mandag 26. mars
 • Onsdag 28. mars = Mandag 26. eller tirsdag 27. mars
 • Torsdag 29. mars = Tirsdag 27. eller onsdag 28. mars
 • Fredag 30. mars = Onsdag 28. mars

Renovasjon – Hytter/fritidseiendommer

På grunn av mye snø får vi dessverre ikke satt ut avfallsbeholdere på alle våre oppstillingsplasser for hytterenovasjon.

Se hvor vi har satt ut avfallsbeholdere til hytterenovasjon.

Fellesbeholderne til hytterenovasjon skal brukes til kildesortert avfall fra hyttefolket, og er ikke til bruk for andre.

Ledige stillinger

 • Assistent
 • Fagarbeider, helse
 • Vikarer, avlastningsbolig
 • Teamleder, skole
Til toppen