Kunngjøringer 13. april 2018

Innhold

Les alle kunngjøringene her.

Fyrverkerisalg 2018

I henhold til Forskrift om Håndtering av Eksplosjonsfarlig stoff §9-2,må søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri være sendt til brannvesenet innen 1. mai. Tillatelsen gjelder inneværende år.

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Bål- og bråtebrenning

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

For øvrig gjelder:

  • Det er forbudt å brenne forbruksavfall (inkl. husholdningsavfall), rivningsavfall og produksjonsavfall i åpen flamme, eller i utendørs forbrenningsovn. Brenning av avfall med malingrester og syntetiske stoffer er særlig forurensende.
  • Hageavfall anbefales ikke brent på grunn av forurensning og helseplager.
  • Brenning av gress og annet naturlig avfall langs åkerkanter, bekker osv. er uønsket på grunn av forurensning og helseplager.

Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret godkjente i møte 04.04.18 følgende detaljerte reguleringsplan:

  • ArkivsakID 18/297 Detaljert reguleringsplan for Torpefeltet del 2

Ledige stillinger

  • Sykepleier, natt

Åpne møter

Se egen artikkel.

Til toppen