Video fra presentasjon av Strategidokumentet 2019-2022

Rådmannen presenterte onsdag sitt forslag til Strategidokument for Larvik kommune 2019-22. Se video fra presentasjonene her.

 

Rådmann Jan Arvid Kristengård del 1 (25:34)

Kommunalsjef Helse & Omsorg, Guro Winsvold (11:09)

Rådmann Jan Arvid Kristengård del 2 (15:44)

Økonomisjef Paul Hellenes (27:44)

 

Til toppen