Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) lyser ut tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Søknadsfrist 17. desember 2021.

Det nye tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke tilskuddsordningene.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsskjemaet finnes her: Søknadsportalen.
For all øvrig informasjon besøk tilskuddsordningens nettside.
Selve utlysningen finnes HER.
Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye.

Søknadsfrist: 17. desember 2021

Til toppen