Søknadsfrist for legatene

Innhold

Felleslegatet for helse og sosial omsorg, Felleslegat for undervisning og Lardal Humanitære Legat har søknadsfrist 1. oktober.

Felleslegatet for helse og sosial omsorg

Felleslegatet for helse og sosial omsorg har som formål å hjelpe vanskeligstilte hjemmehørende i Larvik kommune.

Søk her

Felleslegat for undervisning

Legatets formål skal være å hjelpe ungdom, hjemmehørende i Larvik, som trenger støtte til videre praktisk og teoretisk utdanning utover grunnskolenivå. Bidrag kan også gis til den som tar sikte på omskolering og/eller voksenopplæring.

Søk her

Lardal Humanitære Legat

Lardal Humanitære Legat er et felleslegat til beste for innbyggere i gamle Lardal kommune. Legatet er et offentlig legat som har som formål å støtte humanitært arbeid. Legatets arbeid skal først og fremst konsentreres om tiltak blant barn og unge.

Søk her

Til toppen