Søk tilskudd

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser. Frist 1. februar 2018.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i de utvalgte bykommunene.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfrist er 1. februar 2018.

Til toppen