Salg av Festiviteten

Innhold

Festiviteten er nå lagt ut for salg. " Bud" må gis som en skriftlig presentasjon av et konsept for eiendommen. Frist: 12. august.

Eiendommen har en høy vernestatus og det vil ved valg av kjøper blant annet legges vekt på ivaretakelse husets opprinnelighet.

For å sikre vernehensynet vil salget kunne omfatte kommunale vilkår, herunder gjenkjøpsrett.

Larvik kommune overdrar slik eiendommen fremstår, og det vil ikke bli foretatt utbedringer eller opprydding i bygget eller på eiendommen. Det må blant annet tas høyde for at bruk av eiendommen vil kreve utskiftning av all infrastruktur på eiendommen, herunder vann, avløp, el.tilknytning mm. Det gjøres videre oppmerksom på at eiendommen ikke har vært i bruk på mange år, og at hele bygningsmassen krever en omfattende renovering og tilbakeføring. 

Verdivurdering

Eiendommen er av takstmann verdivurdert til 6,5 mill

Budgiving/konsept

«Bud» vil måtte avgis som en skriftlig presentasjon av et konsept for eiendommen, hvor følgende elementer bes presentert og vektlagt:

  • Plan for renovering med vekt på bevaring og miljøvennlig gjennomføring
  • Byggets fremtidige innhold og bruk, med særlig vekt på festsalen
  • Offentlig tilgjengelighet, og bygget som miljøskaper for byen og kommunen
  • Driftskonsept og vedlikeholdsplan
  • Kjøpesum

Frist for levering av konsept/"bud": 12. august 2020

Telefon: Larvik kommune, servicetorget 33171010

Send inn konseptpresentasjon ("bud")
Festiviteten Web
Til toppen