Sak om Stavern skole behandles onsdag 27. oktober

Les mer her om kommunedirektørens forslag til vedtak

Larvik Stavern Skole

Hovedutvalget for oppvekst og kvalifisering har møte onsdag 27.oktober kl. 1700.

Utvalget vil da behandle saken "Stavern skole - veien videre" hvor kommunedirektørens forslag til vedtak er som følger:

Utsette fremdriften for tiltak ved barneskole i Stavern til februar 2022. Ny sak fremmes i Januar med hele drifts- og investeringsbildet for skole i Stavern i henhold til dagens standard og behov. Saken skal inkludere bygningsmessige tiltak på Brunla Ungdom sskole og muligheter for sambruk mellom Stavern skole og andre i lokaler i Stavern, f eks Stavernshallen, Brunla ungdomsskole, Stavern tennis, Forsvarsbygg, Fredtun Folkehøyskole mfl.

Les hele saksfremlegget her
Til toppen