NAV - Begrenset åpningstid i publikumsmottaket

Innhold

Pga vekterstreik og Corona situasjonen er det begrenset åpningstid, kl 12-14, i vårt publikumsmottak.

De med planlagte timeavtaler blir hentet av sin veileder. De med akutt behov for bistand kan ringe vakttelefon 40 63 58 71.

Til toppen