Lokaldemokratiundersøkelsen 2021

Innhold

Larvik kommune skal være med i Lokaldemokratiundersøkelsen 2021. Det betyr at du som innbygger kan bli oppringt av et gallupbyrå for å svare på noen spørsmål i september.

Både innbyggere og folkevalgte vil bli stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune. Det er Kommunesektorens organisasjon (KS) som står bak undersøkelsen.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvordan innbyggere opplever folkestyret. Samtidig skal undersøkelsen vise trender over tid, noe som vil være et godt utgangspunkt for å sette demokratispørsmål på dagsorden. Svarene som innbyggerne gir vil være et viktig bidrag og gi oss verdifull kunnskap i det videre arbeidet.

Innbyggerdelen av undersøkelsen

KS har inngått avtale med et gallupbyrå om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen. Undersøkelsen skjer ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere. De som blir oppringt blir bedt om å svare på 13 spørsmål. Telefonintervjuene vil foregå i september. Vi oppfordrer alle som blir oppringt om å bli med på undersøkelsen.

Folkevalgtdelen av undersøkelsen

Før ordinært kommunestyremøte 15. september vil de folkevalgte gjennomføre folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen. De skal svare på de samme spørsmålene som innbyggerne, men vil i tillegg få 28 spørsmål om arbeidsforhold, politisk kultur og relasjoner i kommunestyret.

Vi oppfordrer deg som som blir oppringt til å delta og si din mening. Dette er viktig, og legger grunnlaget for videre arbeid med å styrke lokaldemokratiet.

Til toppen