Kommuneplanens samfunnsdel på høring

Har du innspill til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032? Nå kan du gi dine innspill. Frist: 13. desember.

Nå er forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 lagt ut på høring. Høringsfrist er satt til 13. desember.

Vi ønsker innspill fra innbyggere, næringsliv, frivillig sektor og regionale myndigheter. 

Det er mulig å gi innspill på alt i planforslaget, men det er spesielt ønskelig med tilbakemelding på følgende: 

  • Prioritert rekkefølge på innsatsområder for hvert bærekraftsmål
  • Hvilke kommunale tjenester og funksjoner skal være i lokalsentrene
  • Fordeling av boligbehov mellom Larvik by, Stavern by, lokalsentrene og eventuelt spredt boligbygging

Høringssak

Hele høringssaken ligger på våre nettsider under høringer. Her kan du lese planforslaget og kunnskapsgrunnlaget, samt se behandlingen i kommunestyret. 

Her ligger det også oppskrift på hvordan du sender inn høringsuttalelse. 

Til toppen