Kjære deg som er innbygger i gamle Lardal!

I 2018 ble Lardal og Larvik slått sammen til én kommune. I forbindelse med sammenslåingen gjøres det en grundig evaluering i både administrasjonen og politiske utvalg. Dette for å se hvordan det faktisk gikk, og for å høste erfaring til andre prosesser i framtida.

Nå er det din tur som innbygger til å si noe om hvordan DU synes sammenslåingen har gått.

Da samarbeidsavtalen ble skrevet var opprettholdelsen av et levende servicepunkt i bygda et av de aller viktigste punktene. Sentralen åpnet dørene i fjor, etter en prosess der innbyggere var sterkt involvert. Det ble bestemt at det skulle opprettes et innbyggertorg, der servicetorget, biblioteket. Frivilligsentralen skulle gå fra å være egne enheter til å fungere mer som et fellesskap. Dette har ført til bedre åpningstider og et bredere tilbud enn tidligere. Covid19 har selvsagt ført til et lavere aktivitetsnivå enn det som først var tenkt, men vi har likevel klart å holde Sentralen åpen gjennom pandemien. Det er vi stolte av, og vi vet at det har betydd mye for mange å ha et sted å komme til når det meste annet er på sparebluss.

Når evalueringen nå skal gjennomføres, er vi glade over at det er vi som har fått oppdraget fra kommunen med å gjennomføre den. Fordi vi nettopp ønsker å være det sentrale samlingspunktet i bygda vil vi også gjerne vite hvordan du ønsker å bruke oss. Det er liten vits for oss å lage tilbud som ingen egentlig vil ha, og derfor trenger vi dine innspill. 

Med denne undersøkelsen får du muligheten til både å se litt bakover, men mest framover. Hvordan ønsker du at bygda vår, eller "bydel Lardal" skal være i framtida?

 

Du kan svare på undersøkelsen på flere måter: 

  • Ved å trykke på denne lenken, eller scanne QR-koden på bildet. (se nederst på siden)
  • Ved å stikke innom oss på Sentralen og få hjelp til å svare digitalt.
  • Ved å stikke innom oss på Sentralen og svare på papir.
  • Ved å printe ut undersøkelsen fra denne lenken, fylle den ut hjemme, og levere den hos oss på Sentralen


Undersøkelsen er anonym.

Tusen takk for at du deltar!
Hilsen oss på Sentralen i Svarstad 

www.facebook.com/sentralensvarstad

Kopi Av Foto Kjell Harangen (Plakat) (Instagram Innlegg)
Til toppen