Innbyggerundersøkelse digitalisering

Vi vil ha din tilbakemelding! Finner du fram på våre nettsider? Forstår du hva som står der? Er det enkelt å sende inn søknadsskjemaer?

Svar på undersøkelsen

Brukervennlige digitale tjenester er et viktig mål for Larvik kommune, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre disse.

For å lykkes med dette arbeidet er dine tilbakemeldinger viktige. Vi håper derfor du kan hjelpe oss ved å svare på denne undersøkelsen.

Undersøkelsen tar bare et par minutter. 

Besvarelsene er anonyme. Svarfrist 1. januar 2020.

Til toppen