Innbyggerundersøkelse digitalisering 2021

Vi trenger dine svar. Besvarelsene er anonyme og svarfrist er mandag 31. januar 2022.

Laptop 5673901 Pixabay 770X433
Gå til undersøkelsen her

Brukervennlige digitale tjenester er et viktig mål for Larvik kommune og vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre oss. For å lykkes med dette arbeidet er dine tilbakemeldinger viktige. Vi håper derfor at du kan hjelpe oss ved å svare på denne undersøkelsen.

Vi setter veldig stor pris på om du forteller oss hva du er spesielt fornøyd eller misfornøyd med, bruk da fritekstfeltene.

Spørsmål rettes til jam@larvik.kommune.no

Til toppen