Informasjonsmøte for folkevalgte 30. august

Folkevalgte og ledere i kommunen var samlet i Sliperiet torsdag for å gjennomgå status for de ulike tjenesteområdene. Videoer fra alle presentasjoner finner du her.

  • De største utfordringene for Larvik v/ rådmann Jan Arvid Kristengård
  • Økonomisk hovedbilde v/ økonomisjef Paul Hellenes
  • Status Helse og Omsorg v/ kommunalsjef Guro Winsvold
  • Status Kultur og Oppvekst v/ kommunalsjef Jan Erik Norder
  • Status Eiendom v/ kommunalsjef Per Sortedal
  • Status Areal & Teknikk v/ kommunalsjef Hilde Bøkestad
  • Sentrale funksjoner og NAV v/ assisterende rådmann Ingvild Aartun
  • Planstrategi v/ Jan Arvid Kristengård
  • Politisk og administrativ styring v/ Jan Arvid Kristengård (samme videoklipp som "planstrategi")
  • Spørsmålsrunde v/ Jan Arvid Kristengård og Rune Høiseth
Til toppen