Informasjonsmøte for folkevalgte 30. august

Folkevalgte og ledere i kommunen var samlet i Sliperiet torsdag for å gjennomgå status for de ulike tjenesteområdene. Videoer fra alle presentasjoner finner du her.

IMG_6829.jpg
  • De største utfordringene for Larvik v/ rådmann Jan Arvid Kristengård
  • Økonomisk hovedbilde v/ økonomisjef Paul Hellenes
  • Status Helse og Omsorg v/ kommunalsjef Guro Winsvold
  • Status Kultur og Oppvekst v/ kommunalsjef Jan Erik Norder
  • Status Eiendom v/ kommunalsjef Per Sortedal
  • Status Areal & Teknikk v/ kommunalsjef Hilde Bøkestad
  • Sentrale funksjoner og NAV v/ assisterende rådmann Ingvild Aartun
  • Planstrategi v/ Jan Arvid Kristengård
  • Politisk og administrativ styring v/ Jan Arvid Kristengård (samme videoklipp som "planstrategi")
  • Spørsmålsrunde v/ Jan Arvid Kristengård og Rune Høiseth

Url format not supported.

Url format not supported.

Url format not supported.

Url format not supported.

Url format not supported.

Url format not supported.

Url format not supported.

Url format not supported.

Url format not supported.

Til toppen