Et hav av muligheter på Valby skole

På Valby skole jobbes det med det tverrfaglige temaet: "Et hav av muligheter" i forbindelse med TV-aksjonen 2020. Se her!

- Vi prøver sammen å finne ut av hvorfor og hvordan plast i havet er et miljøproblem. Elevene leser, skriver, øver på kritisk tenking og refleksjon. De samarbeider også om utstillinger, klasseavis og presentasjoner.

Til toppen