Bli digital bøssebærer!

Opprett digital bøsse nå, innsamlingen starter 5. oktober! Hjelp oss i kampen mot plast i havet!

TV Aksjonen 2020 770X433

På grunn av smittevernhensyn, kan vi ikke ha en dør-til-dør-aksjon med en fysisk bøsse i år. Istedenfor vil samtlige bøsser være digitale! TV-aksjonen NRK 18. oktober 2020 går til WWF Verdens naturfond og kampen mot plast i havet.

En digital bøsse er en personlig innsamlingsside på nett som opprettes når du registrerer deg som digital bøssebærer på blimed.no. Hver digitale bøsse har sin egen unike nettadresse på spleis.no, som er utvikler av tjenesten.

Bli digital bøssebærer

Det mulig å opprette en digitale bøsse nå, men innsamlingen starter først 5. oktober.

I mellomtiden kan du når som helst se og redigere din digitale bøsse. Du kan for eksempel gjøre bøssa mer personlig med bilde og tekst, eller så kan den gjøres om til en gruppebøsse som flere kan gå sammen om!

Den digitale bøssa kan deles via sosiale medier, SMS, telefon eller ansikt til ansikt. Vi oppfordrer deg å dele den med venner, familie, naboer og andre bekjente. Det er mulig å gi til den digitale bøssa med bankkort eller Vipps.

Fra 5. oktober vil alle digitale bøssebærere få beskjed om at innsamlingen er åpen. Alle pengene som samles inn på bøssa, vil bli registrert på bøssebæreren sin kommune i statistikken.

Her finner du svarene på spørsmålene under!

  • Hvordan unngår jeg at samme person blir spurt for mange ganger om å gi?
  • Må jeg redigere min digitale bøsse?
  • Hvordan redigerer jeg min digitale bøsse?
  • Hvorfor og hvordan skal jeg dele min digitale bøsse?
  • Jeg vil ikke at andre skal kunne finne min digitale bøsse. Hvordan skjuler jeg den?
  • Legges det opp til et "push" på når bøssebærere skal kontakte sitt nettverk?
  • Hva gjør jeg hvis jeg mister min digitale bøsse?
  • Kommer pengene som samles inn på bøssen min, til min egen konto også må jeg overføre til TV-aksjonen?
  • Kan jeg samle inn penger fra andre steder i landet enn der hvor jeg bor?
  • Er det mulig å registrere seg som digital bøssebærer i en kommune/bydel man ikke bor i?
Et Hav Av Muligheter 4, Foto Valby Skole 28.09.2020 770
Til toppen