Legevakt ved Larvik sykehus

Legevakten skal dekke behovet i Larvik for AKUTT NØDVENDIG LEGEHJELP hele døgnet.

Telefon: 116117 
Ambulanse og medisinsk nødmelding: 113
Legevakta er åpent hele døgnet:
  • De som har fastlege i området skal benytte denne ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid hverdager.
  • Dersom det er mulig bør du ringe før du møter på legevakta.

Legevakta skal hjelpe deg hvis du får en alvorlig skade eller sykdom som ikke kan vente på behandling hos fastlege. Sykepleier vurderer i samråd med lege behovet for helsehjelp.

Dette kan vi IKKE hjelpe til med:
  • Forlengelse av sykemelding
  • Legeerklæring eller helseattest
  • Fornying av resepter
  • Kontroll av kjente tilstander (svangerskap, høyt blodtrykk, diabetes mm)
  • Graviditetstester / ”angrepiller”/ prevensjonsvurdering etc
  • Resept på vanedannende medisiner
Registrering

Vennligst hold klart: Fødsels- og personnummer, frikort, navn på din fastlege og evt. EU-kort.

Ventetid

For at du som pasient skal få riktig behandling til rett tid, har vi innført et klinisk system for pasientvurdering. Dette er et verktøy som hjelper oss til å vurdere og å prioritere ditt behov for helsehjelp. Du vil derfor kunne oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen. 

Hastegrad Rød

Pasienten tas inn omgående.

Eksempler:
Mistanke om akutt hjertesykdom, alvorlig pustebesvær, store blødninger, alvorlig allergisk reaksjon.

Hastegrad Gul

Pasienten bør få hjelp innen 2 timer.

Eksempler:
Moderate kuttskader, høy feber med redusert allmenntilstand, akutte luftveisinfeksjoner.

Hastegrad Grønn

Bør vurderes av lege innen et døgn dersom tilstanden ikke bedres av seg selv, og kan derfor i mange tilfeller vente til fastlegekontoret åpnes. Vurderes etter kapasitet.

Eksempler:
Øyekatarr, øreverk, hoste/øvre luftveisinfeksjon, enkle urinveisinfeksjoner uten feber.

Betaling

Vi har betalingsterminal på legevakta.
Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner og forbruksmateriell.

Bankkort foretrekkes ved betaling.
Dersom du ønsker betalingsgiro, blir du belastet et ekstra gebyr på kr. 50,-.

Personer med frikort, barn under 16 år,
kvinner med svangerskapsplager og
personell i førstegangstjeneste
slipper å betale egenandel.

Forbruksmateriell er ikke fradragsberettiget og kan derfor ikke føres på frikortet.

Kriterier

Du må oppholde deg i kommunen og ha behov for øyeblikkelig legehjelp.

 

avdelingsleder Heidi Gusland
legevaktsoverlege: Line Kamilla Heimestøl