Tilskuddsmidler til kultur- og fritidsforeninger

Lokale lag og foreninger med virksomhet innen kultur- og fritidsfeltet i Larvik, kan søke om kommunale tilskuddsmidler. Søknadsfordelingen skjer én gang per år, med søknadsfrist 15. mars.

Retningslinjer for tilskuddsfordelingen

Søknadsskjema

Spørsmål om ordningen kan rettes til Kulturavdelingen v/ Camilla Svendsen (avdelingsleder) eller Silje Strømberg (saksbehandler).

Annen informasjon for lag og foreninger

Regjeringen.no / Frivillighet

Frivillighet Norge

Brønnøysundregistrenes frivillighetsregister

Andre tilskuddsordninger på kulturfeltet

Frifond

Kulturrådet

Sparebakstiftelsen DNB

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Se også Tilskuddsportalen.