Tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger

Kommunale tilskuddsmidler til idretts- og friluftslivsforeninger.

Søknadsfristen er 15.mars hvert år. Mer informasjon og retningslinjer finner du her

Alle lag og foreninger må søke elektronisk. Søknadskjema finne du her
Avdeling Idrett og friluftsliv adminstrerer tilskuddsordningen og dersom du trenger bistand kan du kontakte oss på tlf. 93 00 02 11

Andre tilskuddsordninger:

Sparebank1 Vestfold og Buskerud: 25. oktober;
https://www.sparebank1.no/nb/bv/om-oss/samfunnsansvar/sok-stotte.html

Gjensidigestiftelsen: 15. september;
http://www.gjensidigestiftelsen.no/gavevirksomheten

Sparebankstiftelsen:  1.februar og 1.september;
https://www.sparebankstiftelsen.no/sok-stotte

Se også Tilskuddsportalen.