Skiløyper

Løypekjøring i Larvik kommune

I Larvik blir det kjørt opp totalt ca 75 km løyper i Larvik og Omegns Turistforening sine hovedløyper i Brunlanes, Kjose og Vestmarka. Larvik kommune eier og drifter to løypemaskiner og har inngått avtaler med tre aktører for løypekjøring:

I Brunlanes-området (Kleiver-Eikedalen-Tanum, ca. 12 km ) er det Larvik Ski som kjører opp løypene. I tillegg har foreningen kunstsnøanlegg ved Kleiver. Foreningen disponerer en Prinoth T2.

I  Vestmarka-området (Bjørndalen-Lauvesetra-Skjærsjø, ca 38 km ) er det Nanset IF som kjører opp løypene. I tillegg har foreningen kunstsnøanlegg ved Bjørndalen. Foreningen disponerer en Pisten Bully 100.

I Kjose-området (Langangen-Kjose-Oklungen, ca 24 km ) er det Porsgrunn kommune som kjører opp løypene. Porsgrunn har egen løypemaskin.

I tillegg er Larvik kommune en samarbeidspartner i Vindfjellsamarbeidet. Vindfjellsamarbeidet preparerer løyper på strekningen Vindfjell-Viddaseter-Årum-Presteseter-Løvås-Borgen.  

skisporet.no kan du følge med på løypekjøringen i Larvik og Vindfjelltraktene.