Kunnskaps- og etablererprøven

Kunnskapsprøven om alkohollovgivningen og etablererprøven for serveringsvirksomhet.

Kunnskapsprøven

Alle som vil godkjennes som styrer eller stedfortreder ved steder som har eller som skal søke om salgs-/skjenkebevilling må ha dokumenterte kunnskaper om alkohollovens formål. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve.
Ansvarlig styrer/stedfortreder må ha fylt 20 år. Prøven kan tas før fylte 20 år.

Kravet om dokumenterte kunnskaper i form av bestått prøve, må være oppfylt før styrer og stedfortreder kan godkjennes i virksomhet som søker bevilling.

Kunnskapsprøven skjer i form av flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Det er en prøve for salgsbevilling og en prøve for skjenkebevilling. Det er satt av 60 min. til besvarelsen.

Kandidatene må svare rett på 24 av 30 spørsmål. 

Prøvedatoer2017:  
9. januar, 6. februar, 6. mars, 3. april, 8. mai, 16. juni

Påmelding:

Påmelding til prøven via skjema.

Prøven avholdes: Tid:   kl. 13.30.

Sted: Larvik kommune.

Adresse: Romberggt. 4, 3256 Larvik.
Betaling: 400,- via påmeldingsskjema.

Pensum

 ”Lov av 2 juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.” med forskrifter av 8. juni 2005.

FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Det er utarbeidet en egen bok for denne prøven. 
Den kan bestilles hos:

www.vinn.no

VINN, Narvik
Tlf: 76 96 72 00
Faks 76 96 72 01
Boka koster kr. 400,- fritt tilsendt.

Det er også utviklet en testportal på www.vinn.no, der kandidater kan kjøpe tilgang til testprøver. Dette koster kr. 400,- for syv dager. Dersom man kjøper både lærebok og tilgang til testprøve, koster dette totalt kr. 600,-.

Vinn tilbyr nå nettbasert seminar i forbindelse med kunnskapsprøven. Gå inn på www.vinn.no for mer informasjon.


Etablererprøven

Etablererprøven – Godkjenning av daglig leder for serveringsbevilling.

Etablererprøven er obligatorisk for alle som søker om å bli godkjent som daglig leder for en serveringsbevilling. Daglig leder av serveringsstedene må altså ha avlagt og bestått etablererprøven. 

Etablererprøven for serveringsvirksomhet skjer i form av flervalgsprøve. Til hvert spørsmål er det oppgitt flere svaralternativer, hvorav ett er riktig. Det er satt av 90 min. til besvarelsen.

Kandidatene må svare rett på 40 av 50 spørsmål.  

Prøvedatoer2017:  
9. januar, 6. februar, 6. mars, 3. april, 8. mai, 16. juni

Påmelding:

Påmelding til prøven:  servicesenteret@larvik.kommune.no eller tlf. Ida 982 31 382.

Prøven avholdes:

Tid:   kl. 13.30
Sted: Larvik kommune
Adresse: Romberggt. 4, 3256 Larvik.
Betaling: 400,- via påmeldingsskjema

Pensum

Det er utarbeidet en egen bok for denne prøven.
Den kan bestilles hos:
VINN, Narvik
Tlf: 76 96 72 00
Faks 76 96 72 01
www.vinn.no. 

Boka koster kr. 400,- fritt tilsendt.

Det er også utviklet en testportal på www.vinn.no, der kandidater kan kjøpe tilgang til testprøver. Dette koster kr. 400,- for syv dager. Dersom man kjøper både lærebok og tilgang til testprøve, koster dette totalt kr. 600,-.

Vinn tilbyr nå nettbasert seminar i forbindelse med etablerprøven. Gå inn på www.vinn.no for mer informasjon.