Idretts- og friluftslivsorganisasjoner

I Larvik er det et mangfold av lag og foreninger inennfor ulike grupper.

På Larvik Idrettsråd sin hjemmeside finner du en oversikt på idrettslag.

Øvrige lag og foreninger kan du finne her