Huset - Greveveien

Huset i Larvik er et kommunalt drevet aktivitets- og kompetansesenter for psykisk helse, basert på høy grad av brukermedvirkning. Dette gir oss en helt unik tilgang til entusiasme, kapasitet og kompetanse.

Det er et sted med mange rom og aktiviteter for de fleste aldersgrupper. Hvor folk kan komme og vokse, eller bare ta seg en stille kopp kaffe i kafeen. 

Hos oss kan de også få servert rimelige, varme måltider.

Fakta om «Huset» i Larvik:

  • Lavterskel psykisk helsetilbud i Larvik kommune.
  • Drives mye av brukerne selv. Hvilket ofte gir en enorm mestringsgevinst (Empowerment).
  • Brukerne vet ofte bedre hvor skoen trykker. Dette gir ofte en mer kompletterende og samtidig oppfølging av psykiske lidelser (recovery) sammen med fagfolkene i kommunen.
  • Meget lønnsomt behandlingstilbud innen psykisk helsevern.
  • Bredt tilbud av lavterskel og forebyggende tilbud til unge.
  • Øker Larviks mulighet til å gi et mer samtidig og solid psykisk helsetilbud.
  • Styrker det tverrfaglige samarbeidet mellom mange instanser i psykisk helsevern.
  • Styrker mulighetene for et sømløst opplegg i arbeidsrettet rehabilitering sammen med NAV og Arbeid og Kvalifisering.
  • Bekjemper daglig tabuer gjennom et bredt forebyggende helsearbeid.
  • Huset i Larvik er et attraktivt og kontinuerlig sentrum for det noen kaller sosialt entreprenørskap.

Vi har snart 20 års erfaring med denne type driftsform og kompetansebygging.

Avdelingsleder:

Nina Kalvik

Telefon:

33 17 36 60

E-post:

nina.kalvik@larvik.kommune.no

Åpningstider:

Mandag- Fredag kl. 08:00-15:30