Riggplan

Larvik kommune vil at arrangøren skal vedlegge en riggplan i sin søknad til kommunen/Politiet.

 En riggplan viser hvordan man har tenkt å bruke det offentlige arealet. Hvor skal de ulike installasjonene (som scene, salgsboder, målgang m.m.) stå på arealet og hvor skal publikum oppholde seg, inngang, utgang m.m.
I søknadsskjemaet vil arrangøren kunne laste opp kart og tegne opp hvordan man ser for seg at arealet skal brukes.

Her er et eksempel på en riggplan:

Riggplan