Reklame, markedsføring i forkant av arrangementet

All reklame, reklameskilt og markedsføring av et arrangement er underlagt kommunens bestemmelser, og er søknadspliktige i h t Plan- og byggesaksloven. Vi viser til skiltvedtektene i kommunen.  

Det tillates ikke å feste plakater og klistremerker på faste installasjoner (master, avfallsbeholdere, skilt og skiltstolper, trær og lignende). Dette forbudet gjelder kommunal grunn i hele Larvik kommune og ikke bare for det arealet som man leier.

Det må søkes om å henge opp bannere.

Det er ikke tillatt å henge opp reklame/plakater mm langs offentlig vei.