ROS - analyse

Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.

Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene.

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Hvorfor ROS - analyse?

  • For å styrke arrangementets risikostyring. Det betyr å identifisere og analysere risiko.
  • For å bevisstgjøre alle involverte i arrangementet om risiko og sårbarhet i arrangementet og motivere for nødvendig tiltak.
  • For å vurdere om ny teknologi eller teknikker skal tas i bruk, både i forhold til tekniske og menneskelige faktorer.
  • For å redusere uønskede hendelser, dersom den følges opp av konkrete forebyggende tiltak.