Informasjon/veiledning/søknad

Alle som ønsker å arrangere kan ta kontakt med kommunens servicekontor, tlf 33 17 10 00. Der vil ansatte kunne veilede om hva det skal søkes om og til hvem avhengig av arrangementssted og omfang.

Søknadskjema om tillatelse til et arrangement finner du på kommunens nettside. Det skal fylles ut og sendes. Da vil både Politiet og kommunen få søknaden. Kommunen vil sørge for at rette instans internt i kommunen får skjemaet.

Det er Politiet som behandler selve arrangementet, omfang m.m. Kommunen skal godkjenne eventuelt bruk av kommunal grunn, kommunal vei, parkeringaplasser, andre arealer m.m.

Det er alltid ønskelig at søknader er ute i god tid og minst en måned før arrangementet skal avholdes. For arrangementer av større karakter og hvor det er spørsmål om bruk av fylkesvei/europavei bør søknad foreligge minst 6 måneder før arrangementet.

Arrangører kan be om avklaringsmøter før søknad sendes inn, der kommunen kan stille med flere fagpersoner som kan bistå med veiledning og informasjon. Henvendelse kan skje til servicekontoret.